maanantai 2. huhtikuuta 2012

Kannettavat tietokoneet kuvaamataidon opetuksessa

Kuvaamataidon tunnilla opiskelijat pääsivät tekemään lyhytelokuvia ja muokkaamaan digikuvia kannettavilla tietokoneillaan. Elokuvien tekoon käytettyyin Moviemaker-ohjelmaa. Ohessa muutama lukiolaisten elokuva ja digikuvia. Kuvaparien aiheena on vastakohtaiset adjektiivit.


tiistai 20. maaliskuuta 2012

Tietokoneiden käyttö äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa


Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa tietokoneet ovat mukana aktiivisesti ja opettajan mielestä on vaikea ruveta listaamaan mitä kaikkea koneilla onkaan tehty, koska ne ovat muodostuneet niin luontevaksi ja päivittäiseksi osaksi opiskelua ja opettamista.

Internet on mahdollistanut tuntien opetuksen hyvin monipuoliseksi. Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla koneet ovat käytössä esimerkiksi tiedonhaussa. Internetin monipuoliset tekstit ja lähteet sopivat erityisesti kriittisen medialukutaidon kartuttamiseen. Netti on myös kätevä lähde tarkastella median kautta vaikuttamista.

Webissä on hyödynnetty myös sähköisiä sanomalehtiä, kirjallisuusaiheisia sivustoja (kirjailijat, teokset, arvostelut, blogit) sekä mm. YLE:n sivuilla Areenan ja Elävän arkiston videoita oppimateriaalina. Muita opetuksessa hyödynnettyjä Internetsivuja ovat mm. erilaiset harjoitus- ja tehtäväsivut sekä ja YLE:n abitreeni-sivut (http://abitreenit.yle.fi/). 

Tietokonetta on käytetty myös erilaisten tekstien kirjoittamiseen ja kirjoitusten kommentoimiseen sähköisesti. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja arvioi opiskelijoiden tietokoneiden käytön tänä päivänä ehdottoman tärkeäksi. Koulunhan tulee valmentaa nuoria työelämää varten. Työmaailma, jossa tämän päivän nuoret tulevat työskentelemään, perustuu sähköiselle viestinnälle.


perjantai 16. maaliskuuta 2012

Erälukion tarina pähkinänkuoressa


Joulukuussa 2011 lukiomme anoi ja sai luvan käyttää osan hankkeen rahoituksesta lukiokoulutuksen kehittämiseen. Kehittämistyötä varten lukioon palkattiin suunnittelija. Kehitysprojekti liittyy Enontekiön lukion profilointiin Enontekiön Erälukioksi, jolla pyritään kehittämään lukiota ja vakauttamaan sen opiskelijamääriä. Lukiouudistuksessa, opetuksessa ja opiskelijarekrytoinnissa päätettiin hyödyntää kunnan vetovoimatekijöitä sekä paikallista alan asiantuntemusta.

Konkreettisena tavoitteena hankkeella on koulutustarjonnan monipuolistaminen ja näin lukion houkuttelevuuden lisääminen. Eräkurssien myötä lisätään opiskelijoiden erätaitoja ja luonto-osaamista sekä paikallistuntemusta.

Lukion profilointi on monitahoinen projekti. Eräkurssien suunnittelu ja valmistelu eivät yksin kannattele teemalukion toimivuutta, vaan hankkeeseen sisältyy myös muun muassa markkinointia, yhteistyötahojen ja opettajien etsimistä, informointia, kontaktien luomista sekä muualta saapuvien opiskelijoiden elämisen ja asumisen turvaamista Enontekiöllä.

Markkinointikanavina on käytetty lehtiä, Facebookia, Internetiä sekä otettu suoraan yhteyttä yläkoulujen oppilaanohjaajiin. Erälukiolle luotiin täysin uudistetut Internetsivut ja lukio on ollut esillä Helsingissä Next step-opiskelijamessuilla. Lisäksi muualta saapuville opiskelijoille on ryhdytty järjestämään asumismahdollisuuksia Hetasta.

Lukioiden yhteishaku päättyy 16.3. Erälukio on valmiina ottamaan vastaan uudet oman paikkakuntansa opiskelijat, mutta odottaa innolla myös muualta päin saapuvia. Uskomme, että sana Erälukiosta kiirii ajan kanssa ympäri Suomea, mutta olisi kertakaikkisen hienoa, jos saisimme jonkin verran kiinnostusta jo näin ensimmäisenä Erälukiovuotena muualtakin!

Enontekiön Erälukion kotisivut ovat osoitteessa www.eralukio.fi. Kotisivuilta löytyy linkki myös lukion vapaamuotoisempaan portaaliin eli Facebook-sivuille, jossa on esillä mm. kuvia lukion ajankohtaisista tapahtumista, kuten vanhojentansseista ja penkkareista sekä linkkejä Erälukioon liittyviin lehtiartikkeleihin ja radiohaastatteluihin. Ohessa muutamia linkkejä em. sivuille:

YLE:n saamenradio 29.2.2012: http://areena.yle.fi/audio/1330502440763 
Lapin Kansa 22.2.2012: http://www.lapinkansa.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=LKA_newssite%2FAMLayout&cid=1194723941801&p=1194613395268&pagename=LKAWrapper
·     Kansan Uutiset, 17.2.2012 s.20: http://www.kansanuutiset.fi/nakoislehti/
Lapin Kansa 14.3.2012: http://www.lapinkansa.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=LKA_newssite%2FAMLayout&cid=1194727999646&p=1194613395268&pagename=LKAWrapper

torstai 15. maaliskuuta 2012

Kuu taivaalta


Enontekiön lukiossa ei lähdetty tavoittelemaan kuuta taivaalta Laitteet ja ohjelmistot -hankkeen merkeissä, vaan siitä lähtökohdasta, että työmaailma, jossa tämän päivän nuoret tulevat työskentelemään, perustuu sähköiselle viestinnälle. Lukio hankki siis jokaiselle opiskelijalle kannettavan tietokoneen opintojen ajaksi, hyödynnettäväksi tunneilla ja itsenäisessä opiskelussa ja atk-taitojen hiomisessa kotona.

Opettajien ja opiskelijoiden palaute tietokoneiden hyödyntämisestä opetuskäytössä on ollut positiivista. Palautetta on tullut mm. siitä, että tietokoneet ovat helposti aina saatavilla, eivätkä suunnitelmat kaadu siihen, että koulun tietokoneluokka olisi varattu. Opetus on ollut monipuolisempaa käytössä olevien laitteiden avulla, erityisesti mahdollisuus tiedonhankintaan Internetistä helpottaa opetusta ja opiskelua. Erilaisten tietokoneohjelmien käyttö on lisääntynyt erityisesti esimerkiksi kuvaamataidon tunneilla.
Opetuksessa tietokoneita on hyödynnetty seuraavien aineiden tunneilla: äidinkieli ja kirjallisuus, biologia, historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto, kuvaamataito sekä kemia. Blogissa esitellään jatkossa eri aineiden opettajien kommentteja koneiden hyödyntämisestä opetuksessa.

keskiviikko 14. maaliskuuta 2012

Enontekiön Erälukio Internetissä

Kotisivut: www.eralukio.fi
Facebookissa: http://www.facebook.com/pages/Enontekiön-Erälukio/175444812549276

Tervetuloa Erälukion blogiin!

Enontekiön Erälukion blogissa seurataan lukion profiloitumista Erälukioksi, sekä lukiolaisten opiskelua kannettavia tietokoneita käyttäen. Blogi on osa Opetushallituksen kehittämishanketta "Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä" (http://laitteetjaohjelmistot.wordpress.com/). OPH:n luvalla Enontekiöllä osa hankkeen rahoituksesta on käytetty lukiolaisten kannettavien tietokoneiden hankintaan ja hyödyntämiseen opetuksessa, osa taas lukion profiloitumiseen Erälukioksi.

Tässä blogissa esitellään Erälukion suunnittelua sekä kokemuksia kannettavien tietokoneiden hyödyntämisestä lukion opetuksessa.